reklama

Dejte domu novou, hezčí tvář s omítkami PROFIMIX.

Moderní několikavrstvý systém pro omítání v loňském roce doplnil, spolu s dalšími materiály PROFIMIX, nabídku společnosti KM Beta. PROFIMIX vyrábí nový moderní závod v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Závod je jedním z pěti výrobních závodů společnosti KM Beta, největšího českého výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva a keramických stropních systémů.

Omítky PROFIMIX vyrábí nový moderní závod v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Co potřebujete vědět?
Dejte domu novou, hezčí tvář s omítkami PROFIMIX.

Pod značkou PROFIMIX se skrývá kompletní několikavrstvý systém pro omítání páleného nebo vápenopískového zdiva či pórobetonu a dalších běžných stavebních materiálů. Na zeď z páleného zdiva, upravenou cementovým postřikem z nabídky omítek PROFIMIX se nejčastěji nanáší jádrová a poté štuková omítka. U pórobetonu je nutné povrch před realizací štukové omítky upravit podkladním můstkem PROFIMIX, případně v rámci alternativní varianty zkombinovat hloubkovou penetraci, lepidlo PROFIMIX LM 711 a armovací sklovláknitou mřížkovou tkaninu, tzv. perlinku.

V případě vápenopískového zdiva jde o ucelený zdicí systém SENDWIX společnosti KM Beta, kdy se na dobře napenetrovaný povrch z vápenopískových kvádrů přikládá minerální izolace nebo pěnový polystyren a následuje šlechtěná omítka nebo lícová přizdívka oddělená větranou mezerou. Více informací o skladbě vrstev v systému najdete na www.sendwix.cz. Značka omítek PROFIMIX nabízí materiály pro ruční i pro strojní omítání. Výhodou strojní varianty jsou minimální materiálové ztráty a vyšší rychlost zpracování. Dalších úspor je dosaženo díky nižší náročnosti na uskladnění materiálu a na transport omítkových směsí.

Aktuální zvýhodněná nabídka

Všechny materiály KM BETA lze zakoupit výhodně na www.shop.kmbeta.cz, kde výrobce poskytuje trvale nízké ceny v průběhu celého roku (až o 41 %). KM BETA navíc právě spustila podzimní akční slevy, materiály KM BETA tak lze zakoupit za mimořádně výhodné ceny. Více o výhodné nabídce stavebních materiálů na www.kmbeta.cz nebo na bezplatné infolince 800150200.

Úprava podkladu

Podklad pod omítku musí být pevný, soudržný, bez prachu a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Z betonových povrchů musí být odstraněny odformovací prostředky. Při omítání extrémně savých podkladů a při teplém počasí je třeba podklad předem přiměřeně namočit, aby se zamezilo rychlému odsávání vody z následně použitých vrstev systému. Před nanášením omítky se musí vyrovnat veškeré nerovnosti, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení maximální tloušťky nanášené vrstvy omítky. Ve vnějším prostředí musí být pálené zdivo opatřeno vždy cementovým postřikem OM 201, ve vnitřním prostředí se pak doporučuje buď postřik nebo důkladné navlhčení. Postřik se musí nechat min. 2-3 dny zrát. Vápenopískové, pórobetonové a betonové zdivo je nutné v případě použití lepicí a stěrkovací hmoty s perlinkou nejprve důkladně ošetřit penetrací PROFIMIX. Při použití jednovrstvé omítky je na vyrovnání nasákavosti podkladu určen Podkladní spojovací můstek, který výrazně zvyšuje přídržnost následné vrstvy omítky.

Omítání páleného zdiva

Teplota okolí i podkladu pro použití čerstvé omítkové malty musí být vyšší než +5 ºC. Na podklad upravený cementovým postřikem PROFIMIX OM 201 se nanáší vrstva jádrové omítky. Pro ruční omítání ve vnitřním i vnějším prostředí lze využít PROFIMIX jádrové omítky vápenocementové (ozn. OM 203, OM 203 h–hrubá, OM 203 j–jemná) – viz. obrázek.

Omítání páleného zdiva
Omítání páleného zdiva

Pro ruční i strojní omítání lze použít Tepelně izolační omítku TO 502 (hodnota tepelné vodivosti λ=0,20W/m.K), kterou je vhodné kombinovat s tepelně izolační zdicí maltou TM 501 (λ=0,21W/m.K) nebo lehčenou jádrovou omítku OM 208 v kombinaci s lehčenou zdicí maltou ZM 905 s hodnotou tepelné vodivosti λ=0,34W/m.K - viz. obrázek. Tyto omítky jsou určeny zejména pro lehčené nebo tepelně izolační tvárnice typu THERM (u jednovrstvých konstrukcí). Mají zlepšené tepelně izolační vlastnosti a zvyšují celkový tepelný odpor konstrukce. Tyto omítky je nutné pod finální vrstvou omítky zpevnit lepicí a stěrkovací hmotou (LM 710 nebo LM 711).

Omítání páleného zdiva
Omítání páleného zdiva

Při omítání PROFIMIXem klasickým způsobem je standardní tloušťka venkovních omítek 20 mm (minimálně 15 mm). Alternativou spojení jádrové + štukové omítky je použití tzv. jednovrstvé omítky (JM 303 – PROFIMIX Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová) – viz. obrázek. Jednovrstvá omítka je určena pro ruční i strojní omítání, pro všechny typy zdiva, jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí. Jednovrstvé omítky se provádějí zpravidla v tloušťce 5–10 mm.

Omítání páleného zdiva
Omítání páleného zdiva

Finální štuková vrstva omítkami PROFIMIX

Před nanesením finální omítkové vrstvy (štuku) je nutno dodržet jednodenní technologickou přestávku na každý milimetr již provedené jádrové omítky, nejméně však 14 dní. Vrchní vrstva, velmi jemná štuková omítka PROFIMIX, povrch vyhladí. Venkovní omítky PROFIMIX skvěle odolávají změnám teplot a povětrnostním vlivům (PROFIMIX Vnější štuková omítka vápenocementová – JM 302 a JM 302 j).

Vnější omítky na pórobetonu

Na povrch pórobetonových tvárnic upravený podkladním můstkem z nabídky PROFIMIX nanášíme PROFIMIX Jednovrstvou omítku ruční a strojní vápenocementovou (JM 303). Dalším řešením je na napenetrovaný podklad použít lepidlo (PROFIMIX LM 711 – Lepidlo Univerzál) a perlinku (Vertex R131). Finální vrstvu pak tvoří vnější štukové omítky JM 302 nebo JM 302 j, případně jednovrstvá omítka JM 303.

Řešení soklového zdiva s obkladovými pásky

Soklové zdivo, nebo-li podezdívka, je často realizována pomocí tzv. obkladových pásků (např. vápenopískových z nabídky KM Beta - systém SENDWIX). V případě varianty bez zateplení se na povrch upravený cementovým postřikem (PROFIMIX OM 201) s hotovou jádrovou omítkou (OM 203) nanáší mrazuvzdorné flexibilní lepidlo PROFIMIX LM 704, které má výborné zpracovatelské vlastnosti a snížený skluz. Je určené pro lepení všech druhů obkladů s velmi nízkou nasákavostí. Následuje obkladový pásek SENDWIX ve vybraném odstínu. Tuto variantu znázorňuje schéma omítání soklového zdiva, varianta B. U soklového zdiva se zateplením se polystyrenové tepelně-izolační desky kontaktního zateplovacího systému lepí a stěrkují výrobkem PROFIMIX LM 710 (ETAG 004). Následuje použití perlinky (Vertex R131), flexibilního lepidla a opět obkladových pásků. Tuto variantu znázorňuje schéma omítání soklového zdiva, varianta A.

Řešení soklového zdiva s obkladovými pásky
Řešení soklového zdiva s obkladovými pásky
Řešení soklového zdiva s obkladovými pásky
Řešení soklového zdiva s obkladovými pásky

Kromě materiálů na úpravu podkladu a omítek najdete pod značkou PROFIMIX také cementové potěry, zdicí malty a lepicí a stěrkovací hmoty. Přehled všech výrobků najdete na www.kmb-profimix.cz.

Nabídka směsí PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta. Lepidla a malty PROFIMIX tvoří systém se zdicími prvky (pálené zdivo PROFIBLOK, vápenopískové zdivo SENDWIX), tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz. Nabídka značky PROFIMIX, stejně jako dalších materiálů, zahrnuje jedinečný servis společnosti KM Beta, a to jednak technické poradenství a jednak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby materiálu.

Publikováno: 25.9.2012, Autor: KM BETA (text a foto) , Profil autora: Redakce