reklama

Hliněné omítky v praxi aneb 6 kroků ke zdravé omítce

Hliněné omítky si získávají stále více příznivců a využívají je nejen stavebníci u nových staveb, ale také při rekonstrukcích. Mnoho stavebníků si myslí, že aplikace hliněných omítek je složitější než u klasických omítek. Je tomu právě naopak, práce s hliněnými omítkami je příjemná a jde od ruky. Hliněné omítky jsou nenapodobitelné po stránce vizuální a jsou příjemné na dotek. Hlavním přínosem je blahodárný vliv na zdraví. Hliněné omítky pomáhají v interiéru nastolit příznivé tepelné a vlhkostní mikroklima.

Hliněné omítky od Cemixu si získávají stále více příznivců a využívají je nejen stavebníci u nových staveb, ale také při rekonstrukcích. Jaké mají výhody?
Hliněné omítky v praxi aneb 6 kroků ke zdravé omítce

Hliněné omítky Cemix jsou určeny pro zdění a omítání hliněných (nepálených) stavebních prvků a všech dalších klasických stavebních materiálů při výstavbě a rekonstrukcích staveb. Nepálené stavební prvky se používají na vnitřní příčkové a akumulační zdivo v kombinaci s klasickým obvodovým zdivem, ale také jako vnitřní zdivo dřevostaveb a pro výstavbu pecí a kamen. Systém je určen do vnitřních nebo před povětrnostními vlivy krytých venkovních prostor.

K aplikaci hliněných omítek budete potřebovat:

 • Příprava nesavého či smíšeného podkladního zdiva: Cemix Spojovací můstek CLAY (401), spotřeba můstku činí cca 0,9 kg/ m2.

 • Zdění a aplikace jádrové omítky: Cemix Hliněná omítka hrubá (482), spotřeba jádrové omítky činí při vrstvě 10 mm 16,5 kg/m2.
 • Štuková omítka: Cemix Hliněná omítka jemná (433), spotřeba jemné omítky činí při vrstvě 2 mm 3,2 kg/m2.
 • Případná povrchová úprava: Cemix Penetrace silikát, spotřeba penetrace činí cca 0,2 kg/m2
 • Interiérový nátěr: Cemix Silikátový interiérový nátěr, spotřeba nátěru činí cca 0,30–0,45 kg/ m2 při dvou nátěrech.
 • Nářadí : nádoba na maltu, štětka nebo váleček, zednická lžíce, stahovací h-lať, rozprašovač nebo hadice s vodou, nerezové nebo plastové hladítko, filcové nebo pěnové hladítko, bubnová míchačka nebo el. míchadlo s metlou
 • 6 kroků ke zdravé omítce - pracovní postup

  1. krok: Míchání směsi

  Spojovaný zdicí materiál musí být pevný, bez prachu, zbaven mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá v bubnové míchačce nebo jiným typem míchače (nejlépe rychloběžným míchadlem) na homogenní hladkou hmotu. Před nanášením směsi je nutné ložnou spáru důkladně provlhčit vodou.

  6 kroků ke zdravé omítce - pracovní postup
  6 kroků ke zdravé omítce - pracovní postup

  2. krok: Promaltování spár a příprava podkladu

  Směs se nanáší ve vrstvě cca 12 mm. U nepálených cihel je nutné kromě ložných spár promaltovat také svislé spáry mezi jednotlivými zdicími prvky. Spotřeba směsi činí cca 20 kg/m2. Ostatní zdicí materiály (plné cihly, THERM bloky apod.) musí být vyzděny vhodným typem malty v souladu s technologickým předpisem výrobce pro daný materiál.

  Podklad musí být před omítáním vyschlý, rovnoměrně nasákavý, objemově stálý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá a zdivo musí být dotvarováno.

  Promaltování vodorovných i svislých spár
  Promaltování vodorovných i svislých spár

  Spojovací můstek použijeme takto:

  Zdivo z nepálených cihel – zdivo se pouze důkladně navlhčí.Savé zdicí materiály – zdivo se navlhčí a na podklad se následně aplikuje Cemix hliněná omítka hrubá jako postřik a nechá se vyschnout.Nesavé a smíšené podklady – zde je nutné použít Cemix spojovací můstek CLAY. Před nanášením můstku podklad navlhčíme. Suchá směs se vysype do vody a důkladně rozmíchá. Po pětiminutovém odstání nanášíme rovnoměrně válečkem.

  Spojovací můstek
  Spojovací můstek

  3. krok: Provádění jádrové vrstvy

  Pro provedení jádrové vrstvy se použije Cemix Hliněná omítka hrubá (482) rozmíchaná do homogenní hladké konzistence. Malta se nanáší na stěnu zednickou lžící v ploše 1–2 m2. V případě nesavých podkladů (např. beton) nebo při přechodech materiálů (smíšené zdivo) s různou savostí se použije Cemix Spojovací můstek CLAY (401).

  Nanášení omítky zednickou lžící
  Nanášení omítky zednickou lžící

  4. krok: Stahování omítky h-latí

  Plocha se následně srovná stahovací latí. Zahlazování se provádí podle potřeby dřevěným nebo nerezovým hladítkem. Minimální doba zrání jádrové omítky je 1 den na 1 mm nanášené vrstvy – k tvrdnutí omítky dochází pouze schnutím a rychlost je ovlivněna teplotními a vlhkostními podmínkami.

  6 kroků ke zdravé omítce - pracovní postup
  6 kroků ke zdravé omítce - pracovní postup

  5. krok: Provádění vrchní omítky

  Pro povrchovou úpravu hliněné jádrové omítky se používá Cemix Hliněná omítka jemná (433). Podkladní jádrová omítka se důkladně navlhčí. Omítka se nanáší na podklad velkým nerezovým nebo novodurovým hladítkem. Po lehkém zavadnutí se povrch stočí filcovým nebo pěnovým hladítkem za současného vlhčení vodou pomocí rozprašovače (pozor na vyplavování jemných částic z omítky).

  Natahování omítky hladítkem
  Natahování omítky hladítkem
  Jemná omítka na jádrové omítce
  Jemná omítka na jádrové omítce

  6. krok: Povrchová úprava

  Hliněnou jemnou omítku lze ponechat bez dodatečné povrchové úpravy. V případě požadavku na povrchovou úpravu se tato provádí až po dokonalém vyschnutí jemné omítky s minimální technologickou přestávkou pět dnů. Povrchovou úpravu lze provést nátěrem Cemix Silikátový interiérový nátěr v bílé nebo probarvené variantě, případně vápenným nátěrem.

  Provádění nátěru
  Provádění nátěru

  Na co si dát pozor

  Pro aplikaci omítky v zimním období musí být vnitřní prostory temperovány na teplotu min. 15 °C (současně je nutné zajistit dokonalé odvětrání vlhkosti). Omítnuté plochy lze po zvlhčení rozprašovačem dodatečně upravovat.

  Informace o materiálech:

  Informace o materiálech:
  Informace o materiálech:
  Informace o materiálech:
  Informace o materiálech:

  Cemix Hliněná omítka hrubá (482) je určena pouze pro vnitřní použití. Lze ji použít v novostavbách a při rekonstrukcích hliněných staveb, ale také na klasické cihelné zdivo. Materiál je rovněž vhodný jako zdicí malta pro hliněné konstrukce.

  Cemix Hliněná omítka jemná (433) je vhodná pro úpravu vnitřní hliněné jádrové omítky Cemix. Omítka má po zafilcování jemnou strukturu a přírodně hnědý odstín. Omítku lze použít také pro povrchovou úpravu klasických omítek.

  Spojovací můstek CLAY (401) je určený pro úpravu povrchů pod hliněné omítky Cemix. Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu a drsnou strukturou zvyšuje přídržnost hliněných omítek. Snadno se aplikuje válečkem nebo štětcem.

  Omítky jsou vyráběny z čistě přírodních materiálů (z kameniva a hlíny) a pomáhají doma utvářet zdravé a antialergenní prostředí

  Skladba systému hliněných omítek CEMIX

  Zdicí malta Cemix Hliněná omítka hrubá (482)

  Příprava podkladuCemix Spojovací můstek CLAY (401) – pro nesavé podkladyCemix Hliněná omítka hrubá (482) jako postřik pro savé podkladyNavlhčení pro nepálené (hliněné) podklady

  Jádrová omítka Cemix Hliněná omítka hrubá (482)

  Štuková omítka Cemix Hliněná omítka jemná (433)

  Povrchová úprava Cemix Penetrace silikátCemix Silikátový interiérový nátěr

  Publikováno: 6.9.2015, Autor: LB Cemix (text a foto), Profil autora: Redakce