reklama

Kuchařka pro správně namíchaný beton svépomocí - s cementy Prachovice

Podlaha v garáži, podlaha pod pergolou, podklad terasy, základy zdí - tam všude potřebujete beton. A pokud jste šikovní, stavíte svépomocí nebo si u domu spoustu věcí rádi uděláte sami, měli byste umět beton namíchat správně. A stejně tak maltu na zdění nebo na omítání. Podívejte se na malou "kuchařku" od Cemexu, která vám poradí, jak na to.

Kuchařka pro správně namíchaný beton svépomocí - s cementy Prachovice

Jak správně vyrobit beton na stavbě?

Cement Univerzal Prachovice - pro univerzální použití
Cement Univerzal Prachovice - pro univerzální použití
Cement Premium Prachovice - pro vyztužený beton, nosné konstrukce
Cement Premium Prachovice - pro vyztužený beton, nosné konstrukce

Správná technologie výroby betonu vychází vždy z hmotnostního dávkování jednotlivých složek betonu a samozřejmě i kvalitních surovin. Poměr jednotlivých složek se mění podle budoucího použití betonu, jinak se míchá beton pro základy, jinak pro potěr a stejně tak je tomu s maltou. Směs je potřeba vždy nejen správně odměřit, ale i dokonale promíchat.

Při práci s míchačkou si vždy nejdříve ověřte její objem, tak abyste dokázali efektivně dávkovat jednotlivé složky. Objem běžné malé míchačky se obvykle pohybuje kolem 125 až 140 litrů.

Při míchání betonu dávejte do míchačky vždy jako první vodu, následně 3–4 lopaty kameniva a po promísení přidávejte postupně celou vypočítanou dávku cementu. Cementy Prachovice dávkujte v závislosti na typu konstrukce a návrhu projektanta (min. dávka je 260 kg na 1 m3 betonu).

Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?

Po zamísení cementu postupně přidávejte štěrk, dokud nebude mít beton požadovanou konzistenci. Míchejte cca 3 – 5 minut. Vodu dávkujte přiměřeně; přebytečná voda snižuje pevnost betonu a jeho životnost. Vezměte v úvahu, že v kamenivu je běžně obsaženo asi 5 – 15 % vlhkosti. Obzvláště při výrobě vnitřních podkladových betonů a potěrů se vyvarujte předávkování vody. Tyto typy betonů lépe tuhnou a vykazují vyšší výsledné pevnosti při zpracování v polosuché konzistenci.

Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?

Než začnete betonovat, přesvědčte se, že místo pokládky betonu je čisté, bednění dostatečně pevné i těsné a rozvoz betonu po stavbě bude plynulý. Namíchaný beton pokud možno ihned uložte, v horkých letních měsících pracujte rychle a zabraňte nadměrnému vysychání čerstvého betonu. Dbejte na správné zhutnění, ať už ručně propichováním, poklepem na bednění, či pomocí profesionálních vibrátorů. Čerstvý beton chraňte pomocí vhodné plachty nebo folie před slunečním zářením, silným větrem či prudkým deštěm. Zatvrdnutý beton podle potřeby ošetřujte vodou, tak abyste využili potenciálu použitého cementu a docílili ideální pevnosti.

Jak správně vyrobit beton na stavbě?
Jak správně vyrobit beton na stavbě?

Jak na maltu a omítky?

I když moderní stavební technologie přinášejí nové a nové postupy, vápenocementové malty si stále udržují svou pevnou pozici mezi stavebními materiály. Tradiční postup přípravy kvalitní malty ovšem vyžaduje velice zkušeného řemeslníka a i v tomto případě může být přesné nadávkování jednotlivých složek obtížné. Pojivo Prachovice pro zdění a omítání velmi elegantně řeší tyto starosti. Jemně mletá směs kvalitního slínku, vápence a speciálních přísad je namíchána tak, že k přípravě malty postačí přidat už pouze písek a vodu. Mimo pohodlné přípravy a manipulace tak dosáhnete i významné finanční úspory, snížíte prašnost a odpady a pomůžete tak mimo své peněženky i životnímu prostředí.

Malty jsou vhodné pro zdění všech typů kusového staviva, jako jsou cihly, cihelné bloky, pórobetonové tvárnice, betonové tvárnice, přírodní kámen apod., stejně jako pro omítky venkovní i vnitřní, pro použití na všech typech staveb. Vyrobená malta se nanáší zpravidla ručně ve vrstvě od 10 do 25 mm. Doporučujeme použití při venkovní teplotě nad 5°C.

Jak správně vyrobit malty a omítky na stavbě

Jak správně vyrobit malty a omítky na stavbě
Jak správně vyrobit malty a omítky na stavbě
Míchačka už je trochu letitá...
Míchačka už je trochu letitá...
... ale důležitý je správný poměr surovin, ne vzhled míchačky
... ale důležitý je správný poměr surovin, ne vzhled míchačky

Výroba staveništní malty s pojivem Prachovice pro zdění a omítání je jednoduchá; je však nutno dodržet správný poměr dávkování výrobku, písku a vody. Množství dávkované vody je závislé na požadované konzistenci. Výroba v běžných typech míchaček na stavbě zaručuje technologicky správné a dostatečné promísení směsi.

Pro výrobu malt a omítek používejte certifikované kamenivo. Doporučujeme používat kamenivo frakce 0 – 4 mm, písek frakce 0 – 2 mm. Kvalita použitého kameniva či písku je důležitá a rozhodujícím způsobem ovlivňuje vlastnosti a trvanlivost vyrobené malty.

Voda pro výrobu malty musí být čistá, bez organických sloučenin. Pitná voda je použitelná bez omezení. Vodu z přírodních podzemních studní je nutno odzkoušet.

Do míchačky nejprve nalijte asi 60 – 70 % potřebného množství vody a postupně nasypejte celou dávku pojiva tak, aby se rovnoměrně rozmíchal. Míchejte asi 1 minutu, čímž se postupně reakcí s vodou aktivují všechny složky směsi a pak je možné přidat písek. Písek přidávejte postupně dle doporučení v tabulce a konzistenci upravte potřebným množstvím vody.

Doporučená doba míchání je asi 3 – 5 minut od okamžiku, kdy byly do míchačky přidány všechny složky směsi.

Jak správně vyrobit malty a omítky na stavbě
Jak správně vyrobit malty a omítky na stavbě

Omítání

Zdivo by mělo být čisté, zbavené drobných mechanických nečistot, prachu a mastnoty. Otvory a praskliny by měly být zatřené maltou. Starší zdivo zbavte na povrchu zvětralých a uvolněných kousků. Před každou aplikací omítky si ověřte nasákavost zdiva a přilnavost malty. Zdivo s vyšší nasákavostí, jako je např. starší, suché a kompaktní zdivo, doporučujeme pokropit vodou. Příliš vlhké zdivo je naopak potřeba nejprve vysušit. Při zhotovování vnitřních jádrových omítek zabraňte průvanu v místnostech, při práci na vnějších omítkách je chraňte před silným deštěm či prudkým slunečním svitem.

Zdění

Vyrobená malta je vhodná na zdění všech typů kusového staviva; její použití v interiérech i exteriérech je bezproblémové.

Konzistence malty musí vždy odpovídat typu a kvalitě kusového zdiva. Moderní a přesné zdicí prvky vyžadují vyšší plasticitu malty, ale menší tloušťku zdicí spáry, čímž klesá spotřeba malty. Starší materiály, zejména plné cihly, vyžadují hutnější konzistenci na vyrovnání nepřesností. Zdicí malta je určena pro zdění, není možné pomocí ní upravovat nedostatky v rovinnosti zdiva, neboť mohou následně vznikat ve zdivu trhliny.

Pro velké objemy zavolejte raději do betonárny

Betonárna Mělník
Betonárna Mělník
Ingredience pro váš beton jsou připraveny
Ingredience pro váš beton jsou připraveny

Tabulky pro míchání směsí jsou vám jasné, ale budete potřebovat velké množství betonu najednou a při představě míchání v míchaččce se vám děají mžitky? Nevadí, objednejte si hotovou směs z nejbližší betonárny. Podle vámi vybraného typu vám ji namíchají a přivezou přímo na stavbu.

Pro velké objemy zavolejte raději do betonárny
Pro velké objemy zavolejte raději do betonárny

Publikováno: 18.8.2016, Autor: Cemex (text a foto), Pavel Kutil Zeman (foto) , Profil autora: Redakce