reklama

Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!

Ano! Je však potřeba dodržet následující podmínky a doporučení. Při pokládce na podlahové topení se dřevo v topných periodách díky topnému roštu dodatečně sesychá. Aby se zabránilo poškození palubek, musí být při pokládce bezpodmínečně dodrženy předpisy pro pokládku na podlahové topení.

Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!

Masivní podlahy Feel Wood jsou dodávány s vlhkostí 9 % (± 2 %). Výjimku tvoří jasan, který se vyrábí s maximální vlhkostí 10 %. Při pokojové teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50–60 % je tato vlhkost odpovídající, tím garantuje vysokou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná.

Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!
Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!

Dřevo je hygroskopický materiál a reaguje na své okolí. Přijímáním a odevzdáváním vlhkosti se mění rozměry palubek. Rozlišujeme změny v délce a v šířce. V šířce se dále jedná o změny u tangenciálního nebo radiálního průřezu (ležící a stojaté letokruhy). Bobtnání a sesychání v délce jsou zanedbatelné, v šířce závisí na dřevině a řezu. Střední hodnota změny tvaru se odhaduje na 0,25 % při změně vlhkosti o 1 %. Klesá-li vlhkost dřeva, sesychá se a v podlaze vznikají spáry. Při snížení vlhkosti o 5 % a průměrném koeficientu bobtnání a sesychání 0,25 % vychází 1,25 %. Tzn., že při šířce palubek 128 mm představuje 1,25 % spáru širokou cca 1,6 mm. Tyto hodnoty jsou průměrné, samozřejmě závisí na dřevině, oblasti růstu a letokruzích na palubce (dřevo z kraje kmene nebo od jádra) a mohou se vždy poněkud lišit.

Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!
Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!

Předpisy pro pokládku masivních podlah Feel Wood na podlahové topení předpokládají:

  • max. teplota na povrchu podlahy 26 °C
  • max. vlhkost masivní podlahy 9 % (± 2 %)
  • všechny materiály (dřevo/lepidlo) dohromady nesmí mít víc než 0,15 m2 K/W
Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!
Podlahové vytápění a dřevěná masivní podlaha? Proč ne!

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (m2 K/W):

Tloušťka vrstvy v metrech děleno m2. Vypočtené hodnoty různých vrstev se sčítají.Příklady:masivní podlaha 21 mm dub: 0,021 m : 0,17 = 0,12m2 K/W = v toleranci! masivní podlaha 20 mm smrk: 0,020 m : 0,12 = 0,17m2 K/W= překročena povolená hodnota! V průměru se počítá pro tvrdé dřevo2 = 0,15 a pro jehličnaté2 = 0,12

Pozor: Podlahové sponky Seca nejsou vhodné na podlahové topení. Teplota podlahy se musí na začátku (konci) topné sezóny postupně zvyšovat (snižovat) a to po dobu cca 2 týdnů.

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (m2 K/W):
Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (m2 K/W):

Vhodné měkké dřevo: • smrk severský 15 × 135 mm • borovice severská 15 × 135 mm • modřín sibiřský 15 × 107 mm a 15 × 135 mm

Vhodné tvrdé dřevo: • všechny varianty dubu (částečně kouřený, kouřený, …) v tloušťkách 15 a 21 mm do šíře 148 mm • termojasan, kanadský javor a ořech v tloušťce 21 mm a šířce 113 a 128 mm

Pro pokládku se doporučuje celoplošné přilepení odpovídajícím lepidlem pro masivní podlahy. Doporučujeme lepidlo značky SikaBond® 54 Parquet. Pokládka by měla být realizována odbornou firmou.

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (m2 K/W):
Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (m2 K/W):

Publikováno: 11.2.2017, Autor: Serafin Campestrini (text a foto) , Profil autora: Redakce