reklama

Sádrové omítky pro krásný a zdravý interiér

Určitě jste s všimli, že na vzhledu interiéru se velkou měrou podílejí stěny. Pokud nejsou kvalitně provedené omítky - jsou v nich nerovnosti, praskliny nebo třeba viditelné cestičky po výměně elektroinstalace a další podobné nešvary, opticky to vzhled stěny velmi poškodí. A celkový dojem příliš nezachrání ani tapetování nebo nová výmalba.

Sádrové omítky mají vlastnosti, které budou jednak esteticky hezké, ale také zdravé pro Vaše zdraví. Zajímá Vás proč? Přečtěte si náš článek.
Sádrové omítky pro krásný a zdravý interiér

Omítky patří mezi tradiční technologické postupy pro úpravu vnitřních povrchů staveb. Určují estetickou stránku finálního povrchu, jeho kvalitu a samozřejmě i ochranu proti mechanickému poškození. Každý výrobce se snaží přinášet na trh své vlastní receptury, neboť tlak na kvalitu a komfort ze strany uživatelů je veliký.

Omítky mohou rovněž ovlivňovat hodnotu okolního prostředí, ve kterém bude uživatel pracovat nebo žít. Vedle klasických vápenných či vápenocementových omítek hrají prim omítky sádrové. Jedním z předních dodavatelů s dlouholetými zkušenostmi je například firma Knauf.

Vlastnosti sádrových omítek

Široké možnosti použití sádry vyplývají ze specifických vlastností tohoto materiálu. Sádra je výjimečná proto, že je zdravotně nezávadná, má pH neutrální a především je schopna sama regulovat vlhkost v interiérech, čímž pomáhá udržovat příjemné mikroklima. Vezmeme-li v úvahu, že optimální vzdušná relativní vlhkost obytných místností pro člověka je 40 až 65 %, v topné sezoně tato hodnota klesá pod 30 %. Takové klima nepůsobí na zdraví dobře, hlavně v případě alergických potíží.

Je možné samozřejmě použít zvlhčovač vzduchu, ale, pokud jste tuto informaci ještě nezaznamenali, jedním z osvědčených způsobů jak mikroklima v bytě zpříjemnit, je použít sádrové omítky. Ty v případě nadbytku vzdušné vlhkosti v místnosti dokáží vlhkost absorbovat a později opět uvolnit do ovzduší. Sádrové omítky plní funkci přirozeného automatického zvlhčovače s absencí jakékoliv obsluhy! Výsledkem je, že v místnosti opatřené sádrovou omítkou, je stabilní a příjemné klima.

Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo. Mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru existuje vzájemný poměr. Je-li tento vztah v rovnováze, tak je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji. To bezezbytku splňují sádrové omítky Knauf se součinitelem tepelné vodivosti 0,25 až 0,35 W/mK. Sádrové omítky Knauf proto udržují vysoké pohodlí v interiéru a dokonce šetří energii.

Vlastnosti sádrových omítek
Vlastnosti sádrových omítek

Jedna omítka – různé povrchy

K dalším neméně důležitým vlastnostem sádrových omítek patří hladký povrch a jednoduchost zpracování. Sádrové omítky jsou narozdíl od klasických vápenocementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním sledu. Pokud to povrch dovoluje, lze je nanášet ve velmi tenkých vrstvách s minimálním odpadem.

Se sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné, lze je obkládat keramickými obklady, tapetovat i natahovat šlechtěnými omítkami. Pod finální obklad nebo tapetu je zapotřebí použít penetraci Knauf Tiefengrung.

Vysoká přilnavost a rychlost

Sádrové omítky jsou dokonale lepivé. Z těchto důvodů přilnou téměř ke všem běžným stavebním podkladům – betonu, pálené cihle, pórobetonu. Tato vlastnost je zvláště výhodná při omítání stropů a výhodu ocení každý, zejména v místech, kde jsou vysekány rozvody, nebo kde jsou jiné nerovnosti podkladu, např. špalety, překlady apod.

Sádrové omítky jsou vysoce univerzální a lze je použít téměř všude, včetně sklepu, stropu, kuchyně nebo koupelny. Je třeba také říci, že sádrová omítka KNAUF výrazným způsobem urychluje stavbu, a to dokonce 2 až 3krát. Sádrová omítka potřebuje v průměrných stavebních podmínkách na vyschnutí cca 10 až 14 dní (omítky s cementem až 28 dní).

Požární ochrana

Velmi nestandardní vlastností sádrových omítek je požární ochrana. Jestliže se pozorně zamyslíme nad chemickým vzorcem síranu vápenatého s krystalicky vázanou vodou, tj. CaSO4 x 2H2O, je zřejmé, že v krystalové skladbě jsou uloženy 2 molekuly vody. Při teplotním zatížení se toto množství uvolňuje jako „hasící“ část. Při teplotním působení se uvolní vodní pára, která zabrání vzniku požáru jako parní stěna.

Zpracování sádrových omítek

Sádrové omítky Knauf lze spolehlivě a rychle zpracovávat jak ručním, tak strojním způsobem. Ve většině případů nevyžadují podklady žádné speciální úpravy. Výjimkou jsou nesavé prefabrikované betony nebo naopak vysoce nasákavé podklady (pórobeton). V prvním případě je zapotřebí opatřit podklad prostředky, které zvyšují přilnavost, například neředěným Knauf Betonkontaktem.

Ve druhém případě použijeme prostředek snižujícím nasákavost, ideálně Knauf Aufberennsperre (ředěný 1:3 s vodou). Standardním použitím penetrace Knauf Aufberennsperre v ředění se třemi díly vody zajistíme rovnoměrnou nasákavost podkladu, rovnoměrné tuhnutí omítky a tím rovnoměrnost vlastností pro rozfilcování a uhlazení omítky.

Podklad musí mít minimálně +5 °C (tj. teplota vzduchu cca 10 °C), musí být suchý (zbytková vlhkost do 3 %). Ze stěny musí být odstraněny nesoudržné části a zbytky bednících olejů. Silně zaprášené podklady je třeba mechanicky očistit např. smetákem nebo kartáčem. Spáry u zdiva, které jsou širší a hlubší více než 5 mm je třeba vyplnit, jinak se můžou projevit jejich stopy na výsledné omítce.

Zpracování sádrových omítek
Zpracování sádrových omítek

Rotband a Goldband

Rotband a Goldband
Rotband a Goldband
Rotband a Goldband
Rotband a Goldband

Sádrová omítka pro ruční zpracování Rotband představuje materiál se zvýšenou přidržností na obvyklé stavební, ale zejména betonové podklady. Nanáší se v minimální tloušťce 5 mm. Čas pro zpracování je minimálně 100 minut a výsledkem je hlazená struktura povrchu. Rotband je charakterizován spotřebou 0,8 kg/m2 na každý milimetr tloušťky.

Naopak sádrová omítka Goldband je materiál s větší vydatností. Proto je tato omítka vhodná na všechny běžné podklady jako jsou pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, nebo dokonce na staré nerovné omítky. Goldband se nanáší v minimální tloušťce 10 mm se spotřebou 0,85 kg/m2 na každý milimetr tloušťky. Čas pro zpracování je minimálně 100 minut a výsledkem je hlazená struktura povrchu.

Omítky pro strojní zpracování

Doporučuje se zpracovávat technologií Knauf PFT G4, G5 nebo Ritmo. Kvalitní zpracování ovšem začíná správným zamícháním v PFT omítačce. Sádrová omítka pro strojní zpracování MP 75 je určena pro stěny i stropy omítané na podklady jako beton, pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, ale i cementotřískové desky.

Omítky pro strojní zpracování
Omítky pro strojní zpracování

Minimální tloušťka omítky je 8 mm se spotřebou 1,0 kg/m2 na každý mm tloušťky. Výsledkem je hlazená struktura povrchu. Sádrová omítka MP 75 F má vyšší spotřebu, tj. 1,1 kg/m2 na každý mm tloušťky a výsledkem je filcovaná struktura povrchu. Minimální tloušťka je v případě omítky MP 75 F 10 mm.

Více o sádrových omítkách Knauf ZDE.

Publikováno: 4.4.2017, Autor: Vladimír Váňa a Knauf (text), Knauf (foto) , Profil autora: Redakce