reklama

Jak se dá levně a zdravě bydlet? Bez zateplení a s cihlami HELUZ

Většina z nás již někdy slyšela o nízkoenergetickém nebo pasivním bydlení. Pro ty málo zasvěcené to jsou budovy, které na svůj provoz využívají minimum energie, vytvářejí méně odpadů vznikajících například při výrobě tepla a tím šetří naše životní prostředí. Energeticky nenáročná budova může vzniknout dvojím způsobem. Buď ji vystavíme z jednovrstvé zděné konstrukce, nebo z dvouvrstvé tedy složené konstrukce.

Jak se dá levně a zdravě bydlet? Bez zateplení a s cihlami HELUZ

Jednovrstvá konstrukce zdiva pro nízkoenergetický dům

Ještě před několika lety se hovořilo o tom, že jednovrstvé konstrukce nemohou svými parametry nikdy splňovat požadavky na stavbu nízkoenergetických nebo pasivních domů, neboť součinitel prostupu tepla U by měl být nižší než 0,12 W/m2K. Doporučen byl nosný stavební materiál malé tloušťky, na který projektant navrhne dostatečnou vrstvu izolantu. To platilo do doby, než se na trhu objevily nové moderní cihlové materiály, které svými tepelně izolačními parametry překonají dnes již zastaralou technologii dvouvrstvé konstrukce.

Jednovrstvá konstrukce zdiva pro nízkoenergetický dům
Jednovrstvá konstrukce zdiva pro nízkoenergetický dům

Zdivo z cihel HELUZ Family nesmíte zateplovat

Cihla s integrovaným polystyrenem, HELUZ Family 50 2in1 tyto představy - technologii dvouvrstvé konstrukce - vyvrátila. Jedná se o izolační materiál s nosnou funkcí určený pro klasický způsob stavění, kdy hodnoty součinitele prostupu tepla/U/ jsou U = 0,11 W/m2K.

Pokud si chceme postavit nízkoenergetický dům, tak tam můžeme použít cihly plněné polystyrenem, tedy cihelné bloky HELUZ Family 2in1, ale můžeme také sáhnout po ekonomicky optimálnějších cihlách řady HELUZ Family tloušťky 50, 44 a 38 cm, případně řady STI. Také cihla tloušťky 44 cm se nechá pro nízkoenergetický dům navrhnout.

U nízkoenergetických domů je požadavek, že by se součinitel prostupu tepla stěn měl pohybovat kolem U = 0,20 W/m2.K.

Do pasivního nebo nulového standardu se můžeme dostat s materiály HELUZ Family 2in1 tloušťka 50 cm, případně HELUZ Family 2in1 tloušťka 44 cm. V ojedinělých případech lze postavit dům, aby vyhovoval českému pasivnímu standardu, z cihel HELUZ Family 2in1 tloušťka 38 cm. Ale to už je opravdu na hraně a tyto materiály se využívají na domy v řadové zástavbě.

Zdivo z cihel HELUZ Family nesmíte zateplovat
Zdivo z cihel HELUZ Family nesmíte zateplovat

Také nulový dům se dá vystavět z cihel HELUZ

Pokud bychom si chtěli postavit z materiálů HELUZ nulový dům, můžeme si ho představit jako pasivní dům, který je ale vybaven různými technickými zařízeními např. solárními systémy, které vlastně zajišťují tu nulovost toho domu. Vlastním zdivem /jeho tloušťkou/ sice ještě nějak můžeme tepelné ztráty stále snižovat, ale je to ekonomicky již nevýhodné.

Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 v šířkách 50 a 44 cm se nechají použít na jednovrstvé konstrukce pro domy s velmi nízkou energetickou náročností s podporou dotačního programu Nová zelená úsporám. Tyto materiály jsou rovněž vhodné pro stavby nízkoenergetických budov, které nemohou z nějakého důvodu (např. z dispozičního hlediska, kvůli složitějšímu umístění stavby na pozemku) dosáhnout pasivního standardu.

Pro energeticky pasivní dům a energeticky nulový dům (dům, který není závislý na dodávkách energie od distributorů, jedná se v podstatě o energeticky pasivní dům doplněný vhodnou technologií získávání energie např. domácí fotovoltaické elektrárny) se nejčastěji používají cihly HELUZ Family 2in1 šířky 50 cm.

Také nulový dům se dá vystavět z cihel HELUZ
Také nulový dům se dá vystavět z cihel HELUZ

Pro bungalovy i řadovou výstavbu

Co se týče nízkoenergetického domu tak tam je zajímává varianta cihelných bloků HELUZ Family 2in1 šířky 38 cm a to kvůli svému výbornému poměru tepelně izolačních vlastností a celkové tloušťky konstrukce. Tato varianta je velmi vhodná pro bungalovy popř. řadovou výstavbu. Velmi univerzální použití pro výstavbu nízkoenergetických domů zajišťují cihelné bloky HELUZ Family 2in1 šířky 44 cm.“

Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem daleko méně náchylné na degradaci, ať již biologickou (ulpívání řas, plísně) tak i mechanickou (např. míčové hry dětí, klování ptáků apod.).

Pro bungalovy i řadovou výstavbu
Pro bungalovy i řadovou výstavbu

Přesvědčivě a jednoznačně tedy v dnešních podmínkách platí, že jen rozumní, spořiví a praktičtí lidé volí variantu bez zateplení.Tento nerozum, nebo neznalost, zastaralý a neekonomický stavební postup stojí každého investora další peníze navíc, které se dají využít k dalšímu zlevnění budoucího bydlení.Ale není to jen o penězích. Dům bez zateplení lépe dýchá, zdravě se v něm bydlí, než v domě, který má dvouvrstvou, složenou a téměř neprůvzdušnou konstrukci.Stále platí i do budoucna. Masivní jednovrstvá cihelná konstrukce je tradičně nejpoužívanější variantou pro stavění rodinných domů v našich zeměpisných šířkách.

Zateplovat nový dům je nesmysl

Publikováno: 11.4.2017, Autor: Heluz (text a foto) , Profil autora: Redakce