reklama

Jak na odvlhčení zdiva? Efektivním řešením je krémová injektáž AquaStop Cream®

Pokud vás trápí vlhkost v domě, vlhké zdi a omítky, pak si jistě pokládáte otázku, jak tento problém vyřešit? Metod, jak odizolovat vlhké zdivo je několik, novinkou je však krémová injektáž zdiva systémem AquaStop Cream®. Odvlhčení se provádí pomocí speciální injektážní hmoty. Kdy je tuto metodu vhodné použít, jakým způsobem se krémová injektážní hmota do vlhkého zdiva aplikuje se dočtete v našem článku.

Jak na odvlhčení zdiva? Efektivním řešením je krémová injektáž AquaStop Cream®

Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?

Neexistuje univerzální druh injektáže, mikroinjektáže nebo chcete-li sanace vlhkého zdiva. To, jaká metoda odvlhčení je pro danou stavbu nejvhodnější, závisí na příčině vzniku vlhkosti ve zdivu. Příčin může být samozřejmě hned několik.

Přípravek AquaStop Cream® je vhodné použít všude tam, kde je vlhkost způsobená kapilárním vzlínáním vlhkosti ve zdivu. Pak je krémová injektáž zdiva zcela jistě na místě. Je nejjednodušším, logickým a efektivním řešením problému.

Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?
Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?
Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?
Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?

Injektážní krém AquaStop Cream® se spolehlivě šíří i v méně porézních materiálech, jako jsou některé druhy přírodního kamenného zdiva.

Jsou samozřejmě i jiné problémy se zavlháním či natékáním vody do konstrukcí objektů spodní stavby, např. tlaková voda zatékající nejčastěji do suterénních prostor a podzemních podlaží, kde je metoda krémové injektáže nepoužitelná. Tyto problémy se řeší např. tlakovou polyuretanovou injektáží.

Další příčinou vlhkosti může být zavlhání podúrovňového zdiva, kde vlhkost neproniká od základů, ale z přilehlé zavlhlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva (tzn. infiltrace vlhkosti z bočního směru), a to z důvodu absence, dožilosti či poškození svislé rubové podúrovňové izolace. V tomto případě se nabízí odkopání domu, ale ne vždy se dá odkop provést. Zde je nezastupitelná např. plošná rubová gelová injektáž zdiva.

Postup, jak provést injektáž zdiva svépomocí

Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?
Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?
Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?
Do jakých prostor je vhodné krémovou injektážní hmotu AquaStop Cream® použít?

V čem spočívá krémová injektáž zdiva?

Silanový emulzní krém AquaStop Cream® má ideální primární hustotu. Ta je krémová, avšak po provedené injektáži se mění na gel. Nemá tedy tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem. Po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel. Tento proces rozpouštění hustšího krému na jemný gel probíhá zejména v závislosti na procentu vlhkosti a teplotě ve zdiva. Velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů, a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci.

V čem spočívá krémová injektáž zdiva?
V čem spočívá krémová injektáž zdiva?

To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů všemi směry. A právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže.

Zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva je to, že krém AquaStop Cream® neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem. Tak se to mnohdy děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů.

Ukázka účinnosti Systému AquaStop Cream®

Založení cihelné zídky v nádobě
Založení cihelné zídky v nádobě
Zídka po vyzdění je trvale ve vodě
Zídka po vyzdění je trvale ve vodě
Po měsíci je zídka kapilárně zavlhčená
Po měsíci je zídka kapilárně zavlhčená
Zídka je přes vrty nainjektována
Zídka je přes vrty nainjektována
Zídka po injektáži s omítkou
Zídka po injektáži s omítkou
Zídka po 3 měsících ve vodě je k vidění v naší kanceláři
Zídka po 3 měsících ve vodě je k vidění v naší kanceláři

Proč nepoužívat tekuté injektážní prostředky?

U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo beztlakově, je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony, jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže. Tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností. Nikdy tak nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže.

V neposlední řadě je další nevýhodou tekutých injektážních hmot to, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují až 45 stupňů) k svislé rovině zdiva. Je to z pochopitelných důvodů, u rubové části zdiva může vzniknout clona, u dna vrtu, a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační vrstva.

Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá.

Proč nepoužívat tekuté injektážní prostředky?
Proč nepoužívat tekuté injektážní prostředky?

Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. V té době jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Na svoji dobu byly tyto metody vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani stavebnictví, a proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu je již překonanou historií injektáží.

Výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z dlouholeté praxe ověřené. Dají se jen těžko vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti. Celý postup a funkčnost krémové injektážní hmoty AquaStop Cream® byl navíc prověřen nezávislým soudním znalcem, který po pečlivém posouzení vydal kladný soudní posudek.

Jestli-že vás tedy trápí vzlínající vlhkost zdiva, pak použijte zdravý selský rozum a krémový injektážní prostředek AquaStop Cream®. Více se dočtete na www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz.

Publikováno: 26.2.2019, Autor: TRUMF sanace (text a foto) , Profil autora: Redakce