reklama

HELUZ zajímá, jak se staví domy z jejich výrobků

Blízko Určic vyrostl na netradiční rodinný dům, který splňuje požadavky moderního, levného a specifického bydlení. Vznikl jako aktivní část mozaiky developerského projektu Stavímesny.cz, který by měl být pro budoucího investora nejzajímavější variantou i z pohledu konečné ceny.

HELUZ zajímá, jak se staví domy z jejich výrobků

Nízkoenergetický rodinný dům PP04 Plus

Sešli jsme se v Určicích, nedaleko Prostějova. Přijeli jsme se podívat na netradiční rodinný dům, který splňuje požadavky moderního, levného a specifického bydlení. Tento vcelku nenápadný dům je jedním z kamínků mozaiky zajímavého projektu prostějovské společnosti Stavímesny.cz.

Jedná se o jednopodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí a plochá s nosnou konstrukcí tvořenou ze systému HELUZ Miako.

Nízkoenergetický rodinný dům PP04 Plus
Nízkoenergetický rodinný dům PP04 Plus

Dobrý poměr cena výkon – 4+kk za dvě „mega“

Záměrem bylo vytvořit malý rodinný dům s parametry splňujícími nízkoenergetický standard. Proto byl zvolen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby každý z členů domácnosti měl svůj vlastní prostor a zároveň se mohli všichni sejít v dostatečně dimenzované hlavní pobytové místnosti. Veškeré chodby uvnitř domu jsou vzhledem k velikosti půdorysu minimalizovány. Šlo o to vytvořit dům, kde by byla v dobrém poměru cena a výkon, tedy slušné bydlení za velmi rozumnou cenu. Konkrétně řečeno kolem dvou miliónů korun za rodinný dům 4+ kk. Záměrem bylo, aby dům byl cihlový, bez zateplení a při tom úsporný, nízkoenergetický, s minimálními náklady na celoroční provoz.

Se stavbou domu se začalo koncem června 2016, kdy se začalo s výkopovými pracemi. Výhodou tohoto projektu bylo, že se na jeho realizaci už od počátku podílela společnost HELUZ. Na jejich doporučení se použily některé konstrukční prvky, které v původním projektu nebyly. Dům slouží také jako referenční stavba společnosti HELUZ.

Cihelné bloky HELUZ Family jen pro nízkoenergetické domy

Obvodové zdi stavby jsou vyzděny z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50. Ty se svými tepelně izolačními vlastnostmi řadí na špičku materiálového trhu a vyhovují pro stavbu domu v nízkoenergetickém standardu. Něco se zdilo na lepidlo, někde se využívala pěna

Rovněž příčky jsou navrženy ze systému HELUZ. Používaly se cihly HELUZ 11,5.

Vlastní rodinný dům má obdélníkový půdorys o rozměrech 11,5 x 8,5m a je zastřešen šikmou sedlovou střechou bez přesahu a ložnice je zastřešena plochou střechou. Podlahová plocha je 89,38 m2, obytná pak 69,9 m2 a zastavěná plocha představuje 116,13 m2.

V půdorysu je dům sice menšího rozměru, ale je dost veliký na to, aby v něm čtyřčlenná domácnost spokojeně žila. Jsou tam dva dětské pokoje, velký prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, je to uvnitř dostatečně velký, úsporný a dostatečně prostorný dům 4+kk.

Cihelné bloky HELUZ Family jen pro nízkoenergetické domy
Cihelné bloky HELUZ Family jen pro nízkoenergetické domy
Cihelné bloky HELUZ Family jen pro nízkoenergetické domy
Cihelné bloky HELUZ Family jen pro nízkoenergetické domy

Dobrá spolupráce s výrobcem se vyplácí

Spolupráce se společností HELUZ byla při stavbě tohoto domu velmi konkrétní. Výrobce se snažil využít při stavbě domu velice široké portfolio svých výrobků, které se používají při stavbě domů. Tedy nízkoenergetických nebo i pasivních domů. Výrobce cihlových bloků, společnost HELUZ, se zajímal o postup výstavby, technologické postupy zdění, zajímaly ho i případné potíže při pokládce zdiva.

V průběhu výstavby se neobjevily žádné problémy s materiálem, přesností cihelných bloků, ani s jejich pokládkou na lepící pěnu nebo na lepidlo. Při výstavbě se použilo klasické systémové řešení HELUZ. Výsledkem je, že vše probíhalo velmi rychle a dokazuje to i fakt, že za neuvěřitelných necelých 5 měsíců byl dům v podstatě hotov a připraven k nastěhování.

HELUZ pomůže i poradí

Byl vytvořen vzorový dům, kde se dá zdokumentovat z čeho, z jakých cihlových materiálů a jak podle jakých technologických postupů se dá postavit nízkoenergetický dům. Je to určitá kombinace osvědčených materiálů a stavebního systémového řešení společnosti HELUZ s praktickou zkušeností a dovednostmi dodavatele stavby.

Vážný zájemce o podobný dům má možnost si již hotový a dnes už i obydlený dům prohlédnout a reálně se seznámit s uspořádáním jednotlivých místností domu.

S výrobky HELUZ garance kvality a levného bydlení

I když v tomto případě při tvorbě domu není přímá vazba projektant investor, i přesto se daří zobecnit požadavky již spokojených investorů z předcházejících staveb. Daří se zakomponovat jejich praktické poznatky a zkušenosti do zpracovaných projektů s parametry splňujícími nízkoenergetický standard, maximálně využít široké škály výrobků HELUZ pro stavbu cenově dostupných, ekonomicky hospodárných a úsporných domů.

S výrobky HELUZ garance kvality a levného bydlení
S výrobky HELUZ garance kvality a levného bydlení

PARAMETRY BUDOVY:

Název stavby: Vzorový dům Určice

Projektant: Ing. arch. Michal Prášil

Měrná spotřeba tepla: 122 kWh/m2. rok

Energetická náročnost budovy (dle PENB) B

Zařazení: nízkoenergetický dům

Skladba konstrukce: Jednovrstvá zděná konstrukce bez dodatečného zateplení

Použitý materiál HELUZ:

Typ cihel na obvod: HELUZ Family 50,

Typ cihel na příčky: HELUZ 11,5

Překlady: HELUZ ploché, HELUZ 23,8

Komín: HELUZ klasik

Publikováno: 13.7.2017, Autor: Heluz (text a foto), Denisa (text) , Profil autora: Redakce