reklama

Vlhká zeď před a po injektáži Systémem AquaStop Cream®

Problém s vlhkým zdivem má nejeden majitel domu. Vlhko se do stěny domu dostane nedostatečnou hydroizolací, ta bývá ve většina případů poškozená, nesprávně provedená, nebo dokonce zcela chybí. Jedním ze způsobů, jak odstranit problém se vzlínající vlhkostí, je provést injektáž. Jak ale taková injektáž účinkuje? Seznámíme vás s výsledky jednoho testu.

Vlhká zeď před a po injektáži Systémem AquaStop Cream®

Tato ukázka je určená pro laickou i odbornou veřejnost jako garance deklarované účinnosti injektážního krému AquaStop Cream a jeho systémové aplikace, která je určena pro vytvoření dodatečné izolace ve zdivu pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti způsobené dožilostí původní izolace nebo její absencí.

V první etapě bylo potřeba navodit průběh zavlhání zdiva bez vodorovné izolace, v druhé etapě zhotovit injektáž systémem AquaStop Cream pro vytvoření dodatečné hydroizolace ve zdivu a ve třetí etapě se monitoroval průběh postupného vysychání zdiva. Průběh celého procesu byl denně zaznamenáván digitálním fotoaparátem z pevného stativu. Tato ukázka, od zavlhnutí až po úplné vyschnutí zdiva, byla monitorována cca 4 měsíce. K dnešnímu dni je zídka ve vodě již druhým rokem a po vlhkosti není už ani památky a to i pod zhotovenou linií vrtů.

První etapa - výstavba a zavlhání

Cihlová zídka o tloušťce 450 mm byla vystavěna do plastové nádoby a umístěna pod zastřešení (z důvodu, aby zavlhání zdiva nebylo ovlivněno dešťovými srážkami a zdivo bylo zavlhčované pouze vzlínající vlhkostí tak, jako to probíhá u domů s dožilou či chybějící vodorovnou hydroizolací ve zdivu spodní stavby). Pro vyzdění jsou použity klasické pálené cihly, které byly kladeny na zdicí maltu.

Po vyschnutí zdicí malty se mohlo přistoupit k simulaci zavlhání. Do plastové vany se nalila voda až po okraj a byla pravidelně dolévána. V tomto momentě zdivo začalo velmi rychle a intenzivně zavlhat klasickým fyzikálním procesem – a to takzvanou kapilárně vzlínající vlhkostí. Samozřejmě intenzita zavlhání byla mnohem rychlejší a intenzivnější než u zdiva zavlhajícího pouze zemní vlhkostí.

V momentě, kdy vlhkost dovzlínala až do horní části zídky, dolévání vody již nebylo tak časté, avšak neustále byla voda doplňována tak, aby hladina vody dosahovala maximální výšky postranic plastové nádoby. Tento proces byl dennodenně zaznamenáván snímkem s uvedeným reálným časem a datem na digitálním fotoaparátu,. V momentě, kdy zídka byla zavlhčena a dosahovala maximální procentuální vlhkosti, přešlo se ke druhé etapě ukázky, a to ke zhotovení injektáže zdiva naším Systémem AquaStop Cream.

První etapa - výstavba a zavlhání
První etapa - výstavba a zavlhání
První etapa - výstavba a zavlhání
První etapa - výstavba a zavlhání

Druhá etapa - injektáž

Výška linie vrtů byla zvolena ve třetí spáře cihelného zdiva, tj. ve výšce mezi třetí a čtvrtou řadou cihelného zdiva nad hladinou vody. Zdivo bylo navrtáno v osových vzdálenostech 10 cm o průměru vrtů 14 mm a hloubce vrtů na celou tloušťku zdiva s malým pokrácením (cca. 40 mm) dle technologického postupu pro daný systém. Injektážní pumpou se vrty vyplnily injektážním krémem. Tím byla dokončena druhá etapa ukázky. V tomto případě nebyl použit Aquastop Cream Inject activator, který je určen zejména pro injektáž suchého zdiva, například pro takzvané preventivní injektáže, což v tomto silně zavlhlém zdivu nebylo nutné.

Druhá etapa - injektáž
Druhá etapa - injektáž

Třetí etapa - monitoring

Při samotném monitorování bylo velmi zajímavé sledovat šíření aktivní látky do okolí vrtů a vznikající hydrofobní clony pro zamezení vzlínající vlhkosti. V takto extrémně zatěžovaném zdivu docházelo ke snadné dispergaci – tzn šíření injektážního krému AquaStop Cream a to nejen v průběžné spáře, ale i postupně ve struktuře cihel nad, ale i pod linií vrtů.

Touto zkouškou byl zcela vyvrácen jeden z mýtů v oblasti sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží a to ten, že je potřeba provádět měření vlhkosti zdiva před zahájením injektáže a to z obavy nadměrné vlhkosti ve zdivu z důvodu údajné nespolehlivosti výsledku v silně zavlhlém zdivu. Dle prokazatelných výsledků testu lze tvrdit, že pokud by se toto měření mělo provádět, tak nikoliv z důvodu obavy z horních (vysokých) limitů vlhkosti, jak se až do naší veřejné osvěty neustále tvrdilo – ale naopak z obavy spodních limitů procentuální vlhkosti zdiva, to znamená vlhkostních limitů v podstatě suchého zdiva. Ale tam se většinou dodatečná izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti neprovádí z pochopitelných důvodů. Ale přesto je pro tyto ne tak často prováděné injektáže, které ale mají zejména při rekonstrukcích starších budov svá opodstatnění, k dispozici již zmiňovaný AquaStop Cream Inject activator. Jednoznačně však test prokázal, že injektážní krém AquaStop Cream, který je vyráběn dle nejmodernějších technologických postupů a technologie výroby, se šíří do okolí vrtů naprosto spolehlivě i v takto extrémně zavlhlém zdivu, na rozdíl od všech infuzních či tlakových tekutých injektáží. Z toho dále vyplývá, že horních limitů vlhkosti u Systému AquaStop Cream se opravdu obávat nemusíme. Ale vraťme se k experimentu.

Zídka po injektáži s částečnou omítkou
Zídka po injektáži s částečnou omítkou
Zídka ve vodě je k vidění v kanceláři společnosti
Zídka ve vodě je k vidění v kanceláři společnosti

To, že se hydrofobní látka dispergovala, neboli se nasytila do silně zavlhlých pórů a i do nejjemnějších kapilár zdiva, bylo zjevné, ale pak nastala ta nejdůležitější zkouška. Dokáže se tato aktivní látka v pórech a i těch nejjemnějších kapilárách udržet a vytvořit pevnou a již nerozpustnou vazbu a tím trvalou bariéru? Experiment prokázal beze všech pochybností, že ano. Zdivo nejenže po vytvoření clony v průběžné spáře od provedené injektáže začalo postupně vysychat, ale zdivo začalo vysychat do značné míry i pod linií injektáže, v podstatě až k hladině vody.

O zdárném ukončeném procesu zhotoveném systémem AquaStop Crem a tím o jeho dlouhodobé účinnosti již nikdo nemůže pochybovat, jelikož zdivo nad linií vrtů vykazuje nulové vlhkostní hodnoty. Tato zídka byla monitorována 4 měsíce a neustále je v nádobě s vodou. Celý proces byl zároveň dozorován soudním znalcem v oboru stavebnictví, aby nikdo nemohl zpochybnit případné zmanipulování průběhu zkoušky a tím i výsledku.

Zídka po injektáži s částečnou omítkou
Zídka po injektáži s částečnou omítkou
Zídka ve vodě je k vidění v kanceláři společnosti
Zídka ve vodě je k vidění v kanceláři společnosti

Tato zídka je umístěna v kanceláři sídla firmy TRUMF sanace a to na adrese Blatnická 14/3 , Praha 5 a druhá zídka je umístěna v provozovně Dvorská 1163/2, Rudná u Prahy. Obě jsou kdykoli k vidění. Pro názornější průběh experimentu bylo pořízeno časosběrné video, které je umístěno na webu firmy. Posudek soudního znalce je ke stažení taktéž na webových stránkách v pravé straně sloupce.

Ale je tady ještě jedna možnost. Pokud by měl kdokoli jakékoli pochybnosti, postačí si obstarat nádobu, do které vyzdí zídku, která bude trvale ve spodní části ponořena ve vodě a po maximálním zavlhčení provede injektáž Systémem AquaStop Cream, tj. dle této ukázky. Aby náklady na tento experiment byly co nejnižší, postačí použít jakoukoliv nádobu, která bude nepropustná a trochu pevnější, cihly pro zdění nemusí být nové, jeden pytel zdící malty (ten se zakoupit asi musí) a jedno či dvě tubová balení AquaStop Cream, u kterého (jako jediného balení) nepotřebujete ani plnící (injektážní) zařízení. Tím náklady mohou být dokonce skutečně v řádech stokorun. Svůj výsledek po několika měsících může pak porovnat s naší ukázkou. Jen je potřeba pro tento experiment obětovat trochu svého času a peněz. Nic jiného vám nebrání si tento jednoduchý experiment a tím zkoušku účinnosti provést sami.

Publikováno: 22.2.2018, Autor: Trumf sanace s.r.o. (text, foto a video) , Profil autora: Redakce