reklama

Lepení velkoformátových obkladů a dlažeb systémem KNAUF

Velkoformátový obklad a dlažba, to znamená s rozměry 40 x 40 cm a více, patří v současné době k nejmodernějším a nejpoužívanějším obkladovým materiálům. Ve srovnání řekněme s klasickým obkladem (menších rozměrů) má lepení velkoformátové dlažby, respektive obkladu, určitá specifika. Zejména z pohledu výběru správného lepidla díky větší ploše a hmotnosti obkladového materiálu. Vše, co však platí pro tento způsob lepení, lze použít i pro všechny menší formáty.

Lepení velkoformátových obkladů a dlažeb systémem KNAUF

Pečlivá příprava podkladu se vyplatí

Přípravě podkladu je potřeba věnovat náležitou pozornost. V opačném případě by při větší zátěži (mechanické i tepelné) mohlo dojít k odtržení dlaždice, a dokonce i poškození vlastní dlažby. U velkoformátové dlažby a obkladů musí být vyrovnání vzhledem k rozměru o to pečlivější.

Podklad je třeba vyrovnat…

Poslouží k tomu cementové nebo sádrové vyrovnávací a nivelační stěrky. V případě, že se vypořádáváme s relativně malými nerovnostmi, a stačí nám vrstva stěrky od 2 do 10 mm, použijeme cementovou nivelační stěrku Knauf BP 3 (spotřeba materiálu je 18 kg/m2/cm). Tato stěrka se obecně používá do prostor s vyšší vlhkostí, což znamená u koupelen, bazénů atp

U větších nerovností a v suchých prostorách je vhodnější sádrová nivelační stěrka Knauf BP 4 (spotřeba 16 kg/m2/cm). Výhoda této stěrky je, že se aplikuje v jednom pracovním sledu, a to ve vrstvách od 2 do 25 mm. Pro lokální opravy větších prohlubní a nerovností je možné použít beton Knauf BN 30.

Pokud je nutné vytvořit spád, například u bazénů, nelze tam samozřejmě použít nivelační stěrku, ale cementový potěr typu BP 1, nebo BP 2, dle požadované pevnosti v tlaku. Také při lepení obkladů je třeba povrch stěny vyrovnat nebo opravit drobná poškození. Ve srovnání s podkladem dlažby je to mnohem jednodušší. U větších nerovností stačí např. vápenocementová omítka Knauf MV 1 (zrnitost 0-1,2 mm) a pro zacelení prasklin, prohlubní, či drobných nerovností Knauf FÜLLSPACHTEL (pro vrstvy 3 až 30 mm).

… Napenetrovat…

Savé, nebo mírně savé podklady, jako jsou vápenocementové omítky, sádrové omítky, sádrokarton, cementové a lité sádrové potěry atp. je nutné opatřit v předstihu 12 hodin Knauf Hloubkovou penetrací, která sjednotí nasákavost podkladu, v případě potřeby jej zpevní, a zajistí odpovídající přilnavost daného lepidla a lepeného prvku. Knauf Hloubkovou penetraci lze použít v interiéru i exteriéru. V případě nesavých podkladů, jako jsou betony, hlazené cementové potěry, terasa nebo dokonce starý obklad, je nutné k zajištění odpovídající přilnavosti lepidla použít adhezní můstek typu Knauf BP UNIGRUND nebo Knauf SPEZIALHAFTGRUND. Obě varianty jsou použitelné jak v exteriéru, tak interiéru. Aplikace se provádí jednoduše válečkem, nebo štětcem.

… A izolovat proti vlhkosti

V případech, kdy bude obklad či dlažba vystavena zvýšenému vlhkostnímu zatížení (koupelny, terasy, bazény apod.) je nutné spolehlivě zabránit prosakování vody pod dlažbu či obklad nebo průniku vody z podkladu do položené dlažby. V interiéru si vystačíme s jednosložkovou KnaufTekutou hydroizolací, ale v exteriéru musíme použít dvousložkovou Knauf Hydroizolaci Exteriér 2K, která si zachová svoji pružnost i při značných teplotních výkyvech, a to i do minus 40°C. K utěsnění kritických míst, to znamená rohů a spár je vhodné použít těsnicí bandáž Knauf Hydroflex či Hydroband.

… A izolovat proti vlhkosti
… A izolovat proti vlhkosti

Další řešení nabízí použití speciální hydroizolační tkaniny Knauf Hydroflex. Na rozdíl od tekuté hydroizolace, kterou je nutné aplikovat minimálně ve dvou až třech nátěrech, lze tkaninu položit do kritických míst pod dlažbu pouze v jedné vrstvě. Hlavní výhodou je značná úspora času, protože cca po dvou hodinách od aplikace lze začít pokládat dlažbu. Tkaninu můžeme bez obav použít v interiéru i exteriéru a doplňují ji těsnicí pásky, včetně těsnících manžet a tvarovaných vnějších i vnitřních rohů. Jednotlivé dílce tkaniny se spojují multifunkčním tmelem Knauf Power Elast na bázi PS polymeru. Tkaninu Hydroflex lze velmi dobře využít i na terasách a balkonech v exteriéru.

Lepení obkladu a dlažby

U lepení velkoformátové dlažby a obkladů jsou nároky na daleko vyšší. Vedle nich ovlivňuje volbu lepidla především druh lepeného prvku (slinutá dlažba, nasákavý střep, přírodní kámen atd.), místo, kde se bude obkládat (interiér, exteriér, stěna nebo podlaha) a podmínky, které v prostoru panují (vlhkost, tepelné namáhání).

Jak zvolit nejvhodnější lepidlo? Lepidla jsou obecně rozdělena do tříd podle ČSN EN 12004. Pro lepení běžných obkladů i dlažeb v interiéru postačí klasické lepidlo Knauf FLIESENKLEBER N, případně Knauf EASYKLEBER (třída C2T E, vhodné i na slinutou dlažbu). Pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb však Knauf doporučuje použít cementová lepidla třídy C2TE S1 – Knauf FLEXKLEBER, případně Knauf FLEXKLEBER Weiss (bílé, pro lepení přírodního kamene, mramoru nebo skleněných obkladů). Je vhodné do exteriéru či prostor s vysokým zatížením či termickým namáháním (terasy, podlahové vytápění apod.).

Lepení obkladu a dlažby
Lepení obkladu a dlažby
Lepení obkladu a dlažby
Lepení obkladu a dlažby

Maximální flexibilita lepidla (deformace S1) je nutná pro to, aby lepidlo pomohlo absorbovat tepelnou roztažnost pokládaného materiálu při vyšším teplotním zatížení. V případě lepení velkoformátových obkladů a dlažeb také platí, že lepidlo je nutné nanášet jak ze strany obkladu, tak i na podklad, takzvaným systémem „Buttering Floating“.

Rychleschnoucí lepidlo Knauf FLEXKLEBER SCHNELL

Největší výhodou tohoto stavebního lepidla na obklady a dlažbu (třída C2 FT S1) je rychlost, neboť dlažba je již po 3 hodinách pochozí a lze ji spárovat. Proto je vhodné zejména na renovace, kdy potřebujeme, aby podlaha byla co nejdřív pochozí. Lepidlo je mrazuvzdorné a hodí se prakticky na všechny druhy běžných keramických obkladů včetně velkého formátu. U rekonstrukcí prostor s vyšší vlhkostí významně urychluje práci ve spojení s hydroizolační tkaninou Knauf Hydroflex.

Rychleschnoucí lepidlo Knauf FLEXKLEBER SCHNELL
Rychleschnoucí lepidlo Knauf FLEXKLEBER SCHNELL

Spárování obkladů a dlažby

U velkoformátových obkladů a dlažby je spárování jednoznačně nutností i když se používají ve většině případů spíše menší šířky spáry. Volba spárovací hmoty je opět odvislá od typu použitého materiálu obkladu, dále od prostředí, a tudíž i zatížení, a také podle maximální šířky spáry. Spárovací hmoty jsou rozděleny do tříd podle ČSN EN 13888. Knauf má ve své nabídce 4 typy spárovacích hmot, a to ve třídě CG2WA. Jedná se o spárovací hmotu Knauf Fugenbunt (pro spáry 2-8 mm), Knauf Fugenbreit (pro spáry 5-12 mm), Knauf Flexfuge Schnell (pro spáry 5-12 mm ideální pro venkovní terasy a balkony) a Knauf Marmor&Granitfuge (pro spáry 2-15 mm, spárování přírodního kamene, mramoru, žuly atd.).

Silikony i spárovací hmoty Knauf jsou k dispozici v široké škále odpovídajících barevných odstínů, aby co nejlépe podpořily celkový design obkladu či dlažby.

Spárování obkladů a dlažby
Spárování obkladů a dlažby
Spárování obkladů a dlažby
Spárování obkladů a dlažby

Finálním krokem při pokládce dlažby a obkladu je následné případné čistění a zejména ošetření dlažby (v případě exteriéru). Pokud dojde k usazení zbytků spárovací hmoty, nebo lepidla na obkladu či dlažbě je nutné provést jejich odstranění – nejlépe přípravkem Knauf ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER. Nově nalepenou dlažbu v exteriéru je vhodné, po důkladném vyzrání lepidla a spárovací hmoty, ošetřit ochranou impregnací Knauf BALKON UND TERASSEN IMPRÄGNIERUNG, která zvýší hydrofobitu povrchu, zajistí menší usazování nečistot na povrchu a tím i dlouhodobě hezký vzhled. Pro ošetření povrchů přírodního kamene použijeme přípravek Knauf STEINSIEGEL.

Lepidla, spárovací hmoty a silikony Knauf jsou běžně k dostání ve všech hobby marketech a většině stavebnin.

Publikováno: 19.7.2018, Autor: Knauf (text a foto) , Profil autora: Redakce