reklama

Jak funguje výtah?

Výtah je asi běžnou součástí našeho života. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jak funguje? Kde se vzal a co všechno vlastně lze nazvat výtahem?

Výtah je asi běžnou součástí našeho života. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jak funguje výtah? Kde se vzal a co všechno vlastně lze nazvat výtahem?
Jak funguje výtah?

Výtah neboli zdviž je dopravní prostředek z kategorie zdvihadel. Je užíván jako zdvihací zařízení pro dopravu osob nebo nákladů svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Můžeme říci, že jde o plošinu, která je tažena nebo tlačena pohonem s nosnými prostředky (lana, řetězy, hydraulika). Výtah, tak jak jej nejčastěji známe, je tvořen kabinou ve výtahové šachtě, pohonem ve strojovně nebo pod stropem šachty s nosnými prostředky lany nebo pásy .

Zpátky do minulosti

 • Úplně první zmínka o výtahu se datuje kolem roku 236 před Kristem, kdy první výtah údajně sestrojil Archimédes.
 • První výtah (v dnešní podobě) zkonstruoval roku 1853 Američan Elisha Graves Otis. Výtah jezdil rychlostí 0,2 m/s.
 • V Čechách byl první moderní výtah vyroben roku 1876 firmou Breitfeld-Daněk (pozdější ČKD). Pohon obstarával parní stroj a výtah byl namontován v pivovaru Litoměřice. Pokud bychom ale chtěli zapátrat po úplně prvním výtahu v Čechách, museli bychom se vrátit ještě o pár desítek let zpátky. Jeden z úplně prvních výtahů u nás totiž byl vybudován na zámku v Ploskovicích ve dvacátých letech 18.století.
Nový výtah zvýší atraktivnost vašeho domu
Nový výtah zvýší atraktivnost vašeho domu

Druhy výtahů

Výtahy podle použití

 • Osobní výtahy pro přepravu osob a jejich zavazadel – zpravidla ve vícepodlažních budovách
 • Nákladní výtahy pro přepravu zboží a jiných předmětů. Jejich nosnost je zpravidla 2300-4500 kg
 • Lodní výtah určený pro přepravu lodí nebo komory s loděmi přes hráz
 • Stavební výtah – používá se na stavbách
 • Důlní výtah pro přepravu osob a materiálu v dolech.

Výtahy podle technického provedení

 • Tažné trakční výtahy – zavěšené na laně přes poháněnou kladku
 • Hydraulické výtahy – zdvižnou sílu vyvozují pomocí hydraulických pístů umístěných většinou pod výtahem
 • Páternoster – oběžný výtah
 • Zdvihací plošina (dle normy nejde o výtah ale o strojní zařízení) – pro přepravu nákladů, věcí nebo osob na invalidním vozíku
 • Šikmý výtah – výtah umístěný v šikmé šachtě
Modernizovaný či zcela vyměněný výtah zvýší bezpečnost pohybu v budově
Modernizovaný či zcela vyměněný výtah zvýší bezpečnost pohybu v budově

Jak výtah funguje?

Smyslem výtahu je přepravit osoby nebo náklad nahoru/dolů. Umožní tak přístup na tato místa i osobám, které by se tam jinak nedostali. Ostatním uleví po fyzické stránce.

Důležité je, aby firma modernizující výtah naslouchala vašim potřebám
Důležité je, aby firma modernizující výtah naslouchala vašim potřebám

Je odvozen od způsobu pohonu kabiny. Elektrický výtah nebo hydraulické písty?

Elektrický výtah

Přes poháněnou kladku je zavěšen na laně. Váhu jeho kabiny a poloviny užitného nákladu vyrovnává protizávaží. Disponuje nízkou spotřebou elektrické energie a vyšší přepravní rychlostí. Zajistí také větší zdvih než hydraulický výtah.

Hydraulický výtah

Zdvižnou sílu zajišťují hydraulické písty umístěné pod výtahem. Aby byla zajištěna delší dráha výtahu, přenáší některé systémy pohyb pístů pomocí systému kladek a lan. Výtah má ale velkou spotřebu el. energie a omezenou nízkou přepravní rychlost .

Vybírejte si firmu, která má zkušenosti z modernizací a výměnou výtahů
Vybírejte si firmu, která má zkušenosti z modernizací a výměnou výtahů

Většina výtahů je ovládána stiskem příslušného tlačítka. Podle stáří ale výtah reaguje na příkazy rozdílně.

 • Starší výtahy plní požadavky postupně. Nejprve splní jeden. A poté další.
 • Novější výtahy už dokáží pracovat s více příkazy a obsluhu zkoordinovat. Neprojede tak třeba podlaží, do kterého by se následně vracel. Vyřídí vše při jedné cestě.

Výtahy mají stanovenou nosnost, omezovač rychlosti, frekvenční měnič, nárazník i nouzové brzdy (zachycovače). Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, výtah dojede do nejbližší stanice. A dveře za jízdy také neotevřete.

Výtahy by měly být vybaveny také tlačítkem pro signalizaci nebezpečí nebo oboustranným komunikačním zařízením; případně kamerovým systémem.

Při správné péči a údržbě tak není třeba se použití jakéhokoli druhu výtahu obávat. Naopak. Přepraví vás, kam potřebujete,ušetří vás vyšší fyzické zátěže a vaše náklady.

Publikováno: 20.11.2018, Autor: KONE (text a foto) , Profil autora: Redakce