reklama

Rámové hmoždinky

Hmoždinky, jak již bylo řečeno, jsou vynálezem dvacátého století. K jejich úspěšnému rozšíření všude po světě napomohla vysoká odolnost a nízká cena plastů, ze kterých se vyrábějí. Dnes už nejsou náhradou různých špalíků, které se pracně zasekávaly do zdí a upevňovaly sádrou, ale plnohodnotným spojovacím prvkem, bez kterého by se četné stavební techniky (například zavěšené fasády) vůbec neobešly. Vedle hmoždinek univerzálních, které lze použít prakticky ve všech stavebních materiálech, se vyrábějí také speciální, určené například pro montáž okenních a dveřních rámů či jiných rozměrných celků.

Vedle hmoždinek univerzálních, se vyrábějí také speciální, rámové hmoždinky, určené například pro montáž okenních a dveřních rámů či jiných celků.
Rámové hmoždinky
Rámové hmoždinky
Rámové hmoždinky

Rámové hmoždinky FUR

Rámové hmoždinky firmy FUR se od „klasických“ neliší jen podstatně větší délkou, ale na první pohled je znatelně odlišná jejich konstrukce: po zasunutí do vyvrtaného otvoru dochází šroubováním speciálního vrutu k tomu, že z původně válcovitého výlisku začnou „vylézat“ výstupky (viz úvodní foto), které se pevně zaklesnou například do dutin cihelných bloků.

Rámové hmoždinky FUR
Rámové hmoždinky FUR

Je to způsobeno originální konstrukcí hmoždinky, složené ze dvou řad protilehlých lamel, ve kterých jsou otvory vylisované excentricky. Šroubováním speciálního šroubu se díry vystředí, lamely se opřou o stěny vyvrtané díry a připevněný předmět – například rám okna – se spolehlivě spojí s podkladem.

Název tohoto typu hmoždinky – FUR – je odvozen ze slovního spojení Fischer univerzální rámová hmoždinka; jde opravdu o všestranně použitelnou nylonovou hmoždinku dokonale rozvíratelnou speciálním šroubem z oceli třídy 6.8, případně z nerez oceli A4-70 vhodné pro použití v agresivním prostředí.

Co do velikosti se hmoždinky FUR vyrábějí v průměrech 8, 10 a 14 mm, délky osmimilimetrových hmoždinek jsou 80, 100 a 120 mm, desetimilimetrové se vyrábějí v délkách 80 až 230 mm; největší velikost, průměr 14 mm, má délku 100 až 360 mm. Vzhledem k vysoké přilnavosti rozevřené hmoždinky ke všem stavebním materiálům a pevnosti jejich ocelových či nerezových šroubů mohou taková spojení udržet i nejtěžší předměty; síly pro vytažení nejmenší hmoždinky musí být vyšší než 250 N, asi 25 kg. Největší z těchto hmoždinek by k vytažení potřebovaly sílu nejméně 1,8 kN, zhruba 180 kg.

Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?

V kompaktních materiálech, kam patří například beton nebo zdivo, drží téměř každá hmoždinka; problémem jsou však stavební hmoty méně soudržné nebo s nepravidelnou vnitřní strukturou (příčně a podélně děrované cihly, dutinové tvárnice z lehčeného betonu, pórobeton, pemzové cihly, heraklit a další stavební materiály s nízkou pevností v tlaku) – zde se plně osvědčí schopnost hmoždinek FUR přizpůsobovat se vyvrtané dutině tím, že jejich vysunuté lamely se pevně zapřou o její stěny.

Podmínkou ale je použít pro hmoždinky původní šrouby, které se dodávají spolu s ní; jestliže do univerzální hmoždinky můžeme používat vruty různých průměrů (například pro hmoždinku SX10 lze použít vrut o průměru 6 i 8 mm), musí být hmoždinky FUR osazeny předepsaným vrutem. Ten má totiž oproti běžnému vrutu zesílený dřík, který tak umožňuje vyšší tahové a střihové zatížení. Tyto bezpečnostní šrouby se vyrábějí s hlavou šestihrannou, zápustnou nebo se šestihrannou hlavou, integrovanou podložkou a šesticípým zahloubením v hlavě pro bit typu Torx. Zápustná hlava je určena přednostně pro dřevo a materiály na jeho bázi (dřevotříska, desky MDF apod.), šestihranná hlava a hlava Torx jsou vhodné pro kovové konstrukce.

Pomocí hmoždinek FUR se dají k stěnám a stavebním konstrukcím upevňovat například dveřní a okenní rámy, konstrukce pro dřevěné obložení stěn, fasádní a střešní prvky, nejrůznější kovové konzole pro topná tělesa, skříně a kuchyňské skřínky.

Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?

Šrouby se zápustnými hlavami lze zakrýt plastovými krytkami; ty se dodávají ve čtyřech různých barvách.

Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?
Pro jaké materiály jsou hmoždinky FUR určeny?

Jak hmoždinku montovat

Práce s tímto typem hmoždinek je snadná: protože jsou určeny pro průchozí montáž, znamená to, že jak stavební materiál (například zeď), tak připevňovaný díl (například rám okna) se vzájemně svrtají předepsaným průměrem vrtáku. Vrtá se zásadně bez příklepu, který by mohl některé křehké stavební hmoty poškodit. Z díry se pak vyfoukne nebo vysaje prach a hmoždinka se do vyvrtaného otvoru vtlačí. Aby nedošlo k poškození méně soudržných materiálů při aplikaci, je vhodné s dotahováním šroubu přestat v okamžiku, kdy máte pocit, že hmoždinka "dobře táhne".

Jak hmoždinku montovat
Jak hmoždinku montovat

Rámové hmoždinky SHR

Rámové hmoždinky SHR jsou podobné popsaným hmoždinkám FUR, a jsou stejně jako ony speciálně určeny do stavebních materiálů s nízkou pevností (pórobeton, pemza, duté tvárnice, děrované vápenopískové cihly), kde umožňují montáž hranolů, dřevěných latí, lišt, střešních konstrukcí ze dřeva i kovových konstrukčních prvků, a rovněž jako hmoždinky FUR jsou určeny pro průvlečnou montáž. Svou délkou tyto hmoždinky přemosťují nenosné vrstvy zdiva (například omítky s nižší pevností, vnější tepelné izolace). Pro vytvoření příslušných otvorů se nepoužije vrták, ale (stejně jako v tomto případě u hmoždinek FUR) speciální temovací trn, jehož údery se stavební materiál (plynosilikát) zhutní.

Rámové hmoždinky SHR
Rámové hmoždinky SHR

Trn: Tento průrazník na pórobeton se vyrábí s délkou 85 až 235 mm a s jednotným průměrem 9 mm; ve všech případech se pak použijí hmoždinky SHR o průměru 10 mm. Tímto způsobem se zvýší zatížitelnost hmoždinek, které pak dosahují hodnot 0,25 až 0,4 kN.Hmoždinky SHR se vyrábějí s průměry 8, 10, 12, 14 a 16 mm a v délkách do 240 mm.Tam, kde je nutno vytvořit otvor v pevnějších materiálech a zejména u děrovaných a dutinových tvárnic se použije rotační vrtání, samozřejmě bez příklepu.

Rámové hmoždinky SHR
Rámové hmoždinky SHR
Rámové hmoždinky SHR
Rámové hmoždinky SHR

Rámové hmoždinky SXS s vysokou nosností

Zatímco předešle popsané hmoždinky byly určeny pro méně pevné materiály, mají naopak rámové hmoždinky SXS vysokou nosnost v stavebních hmotách výjimečně hutných, jako jsou beton, kámen a plné cihly, na něž se pomocí těchto hmoždinek a příslušných vrutů dají montovat libovolné dřevěné i kovové profily: dřevěné hranoly, trámy, latě a lišty, fasádní konstrukce, dřevěné krovy, okenní a dveřní rámy apod., v interiérech i kuchyňské skřínky, obložení stěn, různé police a madla. Hmoždinka určená stejně jako oba předešle popsané typy rovněž pro průvlečnou montáž se od předešlých liší novým čtyřstranným rozpěrným systémem a speciální šroubovicí umožňující dosáhnout větší síly pro rozpínání a tedy vyšší pevnost ukotvení.

Rámové hmoždinky SXS s vysokou nosností
Rámové hmoždinky SXS s vysokou nosností
Rámové hmoždinky SXS s vysokou nosností
Rámové hmoždinky SXS s vysokou nosností

Vruty se vyrábějí v několika provedeních lišících se tvarem hlavy (zápustná, šestihranná, šestihranná s integrovanou podložkou a šesticípým zahloubením Torx) a samozřejmě v různých délkách a průměrech. Materiálem je pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel. Hmoždinky SXS jsou vybaveny vnitřní natloukací pojistkou, která má za úkol zabránit jejímu předčasnému rozepření při montáži.

Připraveno ve spolupráci s fischer international s.r.o.

Publikováno: 6.12.2018, Autor: Karel Štech (text), Fischer (foto), Profil autora: Redakce