reklama

Pravidelnou revizí střešních prvků zajistíte bezpečný pohyb po střeše

Právě jste dokončili rekonstrukci nebo novou pokládku střechy a myslíte si, že máte na několik desítek let vystaráno? Omyl. Instalací bezpečnostních prvků pro bezproblémový pohyb po střeše jste sice vyhověli normám, ale je potřeba provádět každých 12 měsíců kontrolu autorizovanou osobou pověřenou výrobcem.

Instalací bezpečnostních prvků pro bezproblémový pohyb po střeše jste sice vyhověli normám, ale každých 12 měsíců nutná kontrola osobou pověřenou výrobcem.
Pravidelnou revizí střešních prvků zajistíte bezpečný pohyb po střeše

Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených normou ČSN 731901. Uživatel musí mít možnost bezpečně provádět údržbu střechy, případně výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry apod., ale také třeba komína, včetně revize střešních prvků.

Prvky pro bezpečný pohyb je potřeba podle norem pravidelně kontrolovat, obdobně jako třeba komíny nebo kotle: Norma ČSN EN 517, konkrétně odstavec 10, uvádí, že u bezpečnostních střešních háků musí výrobce uvést, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem a dále, že musí být udržováno, pokud to výrobce považuje za nezbytné. Obdobně se to podle normy ČSN EN 516 týká také lávek, plošin a stupňů, které je třeba rovněž kontrolovat každých 12 měsíců.

Na šikmé střechy rodinných domů se pro bezpečný pohyb při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných montují zejména stoupací plošiny, lávky a nášlapy v kombinaci s bezpečnostními háky. Háky se využívají jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.

Stoupací plošina HPI Robust
Stoupací plošina HPI Robust
Univerzální nášlap HPI Trapac ve třech barvách
Univerzální nášlap HPI Trapac ve třech barvách

Plošiny, stupačky a lávky

Nejčastěji se na střešní plochy upevňují stoupací plošiny. Montují se zpravidla do blízkosti komína, případně solárních kolektorů, antén apod. Větší objekty s rozsáhlejšími střechami pak mívají na střechách kominické lávky se zábradlím. Naopak u menších střech nebo jako doplňkové opatření, například ke stoupacím plošinám, výborně poslouží nášlapy neboli střešní stupačky.

Nainstalovaný nášlap na střeše
Nainstalovaný nášlap na střeše

Kominík není veverka

Střešní výlez musí být umístěn těsně vedle komínu a od výlezu ke komínu by měly vést nášlapy. Pokud se jedná o větší vzdálenost ke komínu, pak ale nášlapy nestačí a je potřeba instalovat stoupací plošiny, případně komínovou lávku. Tuto problematiku podrobně řeší norma ČSN 734201.

Kominický výlez
Kominický výlez
Kominická univerzální lávka HPI
Kominická univerzální lávka HPI

Praxe je ale jiná, střecha bývá ve špatném stavu, nášlapy drží jen silou vůle a komínová lávka má stoupací část z prohnilého dřeva. To už by dnes normám samozřejmě nevyhovělo. Část, na které se stojí, by měla být protiskluzová, což znamená kovová s výstupky a otvory, které brání shromažďování vody a sněhu. I když kominík chodí po střechách každý den, jsou střechy, kam by se ani neměl pouštět – přece jen je to člověk a ne veverka.

Ukázka nainstalované kominické lávky na komínu a střeše
Ukázka nainstalované kominické lávky na komínu a střeše

Ochrana proti pádu

Pokrývač nebo třeba stavební klempíř vykonávající pracovní činnost na šikmé střeše, například opravu střechy, musí být chráněn zejména proti pádu ze střešního pláště na jeho volných okrajích. Zároveň je třeba zajistit jeho bezpečný pohyb po střešní ploše. Mezi nejbezpečnější a zároveň finančně dostupné způsoby zajištění na střechách patří využití bezpečnostních střešních háků.

Bezpečnostní hák Trapac od HPI
Bezpečnostní hák Trapac od HPI

Háky se instalují převážně v blízkosti střešních oken, štítů, u okapů, nebo u hřebenů střech. Využívají se jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.

Realizace bezpečnostního háku
Realizace bezpečnostního háku

Revize střešních prvků pro bezpečný pohyb po střeše

Revizi střešních prvků provádí pověřený pracovník především vizuálně. Lávku, plošinu, nášlap, ale i bezpečnostní hák je třeba prohlédnout nejprve jako celek, poté všechny jeho části, a především správně provedenou montáž i uchycení a poté rozhodnout, zda tento prvek lze nadále bezpečně používat. Revizi provádí autorizovaná osoba, pověřená výrobcem, který daný prvek uvedl na trh. Při revizi by se měla vždy zeptat na datum montáže.

Revize střešních prvků pro bezpečný pohyb po střeše
Revize střešních prvků pro bezpečný pohyb po střeše

U starých lávek a plošin je určit datum těžké, takže ve chvíli, kdy jsou šrouby vykývané a prkna „podlážky“ nahnilá, je lepší prvek vyměnit. Nejde o velkou investici. A kdy nejlépe provádět revizi? Je jedno, zdali je to na jaře nebo na podzim, důležité je, aby to bylo pravidelně.

Publikováno: 8.1.2019, Autor: HPI (text a foto) , Profil autora: Redakce